Onemocnění kloubů, možnosti léčby

LOGO NAHORE DOLEVAArtroza kloubů

Artroza kloubů je integrální součástí stárnutí organismu.  Dochází při ní k postupné destrukci kloubní chrupavky. Bolest při artroze je dána postižením okolních tkání – především struktur bezprostředně pod chrupavkou. Poškození samotné chrupavky nebolí, neboť není inervována. Proto jsou první stadia artrozy klinicky němá.

Plazma oddělená od krevních elementů se po aktivaci vápníkem mění na tuhou substanci, která vytváří pevnou vazbu se smáčivými povrchy. Takovými povrchy jsou i části kloubních ploch, které nejsou kryty chrupavkou. Tím se do určité míry zacelují obnažená místa v artrotických defektech.

Léčba plazmou je nejúčinnější v I. a II. stadiu artrosy. Efekt by měl být jednoznačný již po první aplikaci. Projevuje se vymizením bolestí, zlepšením hybnosti v postiženém kloubu. Trvání účinku se pohybuje od 3 do 9 měsíců. Doporučují se minimálně 2 aplikace v krátkém intervalu na začátku léčby. Pokud je dodržen technologický postup a jedná se o artrózu, je účinek jednoznačný a zásadní. Plazmu nelze použít u exsudativních artróz s výpotkem (III. stadium)

Malá účinnost či selhání léčby má nejčastěji tyto příčiny:

 • nejedná se o artrosu
 • špatná technika aplikace
 • nedodržení technologického postupu přípravy plazmy

 

Technologie: PRGF (Platelet – Rich Growth Factor therapy)

 • poslední generace technologie léčby aktivovanou plazmou
 • pomocí složitého zařízení se z krve oddělí plazma, krevní destičky a růstový  faktor (celý proces přípravy preparátu se uskutečňuje v uzavřeném systému, plazma nepřichází do styku s atmosférou okolí). Aktivací plazmy ve zkumavce  se zahájí proces vzájemné reakce těchto složek. Po aplikaci do kloubu či oblasti poraněných vazů se tato interakce rozšíří na okolní tkáně. Výsledkem je rychlá formace vazivové membrány na povrchu poškozených chrupavek, jiných kostních povrchů a pojivového aparátu. Současně je zahájen proces aktivní regenerace a novotvoření pojivové tkáně na poškozených místech. Tento regenerační proces přetrvává několik týdnů po aplikaci. Opakováním aplikací lze dosáhnout částečné obnovy anatomické integrity chrupavek a vazivových struktur kloubů.
 • Historická zmínka: předchůdcem této léčby je technologie ACP či PRP. Metoda ACP/PRP nezahrnovala možnost separace růstového faktoru. Dosud je používána v některých zařízeních.
 • Technologický postup: odběr 20 - 50 ml krve – separace složek - isolace kurativní frakce – aktivace preparátu aktivátorem plazmy – aplikace do místa určení – stabilizace složek v kloubních strukturách, maturace (zrání komponent preparátu), biomodulace a sekundární aktivace regeneračních a proliferačních mechanizmů uvnitř kloubu.
 • Délka návštěvy: 1 hodina, vlastní výkon s aplikací do 5 minut (zbytek času pacient stráví v zázemí sálku čekáním na zpracování preparátu).
 • Způsob podání preparátu: aktivovanou plazmu s růstovým faktorem podáváme do řasy pouzdra kolenního kloubu, která se nachází mimo vlastní kloubní dutinu. Aplikace je proto prakticky nebolestivá - srovnatelná např. s běžným očkováním.
 • Omezení pro vlastní výkon: porucha srážení krve, užívání léků proti srážení krve, závažná hematologická onemocnění, akutní infekční onemocnění, zánětlivé onemocnění kůže a podkoží v místě aplikace.
 • Omezení pro pacienta: žádná – pacient během výkonu nedostává žádné léky či anestetika. Výkon je prakticky bezbolestný – srovnatelný s očkováním.
 • Indikace: artróza kyčelního a kolenního kloubu i ostatních kloubů
  I. a II. stupeň – zabránění progrese, odvrácení nutnosti operačního řešení (náhrady kloubu)
  - ovlivnění symptomů - bolesti
  III. stupeň (neexsudativní fáze) – výrazné ovlivnění symptomů – bolesti, zlepšení hybnosti
 • Doporučení: s ohledem na složitost problematiky doporučujeme všem adeptům na tuto léčbu předchozí konzultaci v našem zařízení. Cena za konzultaci v trvání 20 minut je 200,- Kč. V případě následné léčebné účasti je tato konzultace zdarma.
 • Aplikace - schéma: jsou různá schémata aplikací, př. série každý týden jedna, nebo pravidelně 1 za čtvrt roku, optimální je na začátku 2 aplikace po týdnu a další po čtvrt roce.
 • Cena za 1 sezení s aplikací: 4.380,- Kč = cena za přípravu autologní plazmy i aplikace do několika kloubů. Plazma může být podána injekčně až do 4 kloubních dutin současně -  například do obou kolenních i kyčelních kloubů.

Kolagen, kyselina hyaluronová:

1) Aplikace biologicky modifikovaného kolagenu (systém GUNA preparátů)

Jedná se o nitrokloubní aplikace kolagenu obohaceného o poměrně složité komplexní regulační proteiny. S touto léčbou máme dobré zkušenosti. U artróz I. a II. stupně dochází k výraznému snížení bolestí a zastavení procesu progrese onemocnění. Délka trvání účinku 1 až 5 měsíců.

Mechanismus účinku: zlepšení nitrokloubní lubrikace, biologický účinek proteinů podporujících regeneraci a trofiku nitrokloubních struktur (viz Fyziologická regulační medicína GUNA).

Výhody: preparát obsahuje pouze přírodní látky, nízká cena, často překvapivě dobré výsledky, srovnatelné s podstatně dražšími preparáty.
- Cena za aplikaci včetně preparátu: 350,- Kč

2) Aplikace hyaluronové kyseliny:

- vhodné pro artrózu I. a II. stupně
Mechanismus účinku: zvýšení nitrokloubní lubrikace
Cena za aplikaci včetně preparátu: 1.380 - 4.300,- Kč (cena je závislá na typu použitého preparátu. Nejdražší preparáty hyaluronové kyseliny mají schopnost udržet se v kloubní dutině až 6 měsíců)

Růstový faktor:
Naše zařízení je zapojeno do výzkumné činnosti v uvedené problematice. Minimálně 1x ročně otevíráme nábor na probíhající výzkum léčby artrózy růstovým faktorem. Jedná se o léčbu preparáty s koncentrovaným isolovaným růstovým faktorem. Výběr pro tuto léčbu podléhá přísné selekci a vesměs je omezen jen pro pacienty se III. stupněm artrózy kolenních kloubů.

Kmenové buňky:
Léčbu podáním kmenových buněk do kloubu nepovažujeme za patřičnou a proto ji ani neprovádíme. Důvodem jsou poměrně jednoznačné výsledky, které bohužel nepotvrdily efekt srovnatelný s preparáty zmíněnými výše.

Artroskopie kolene:
Tato vyšetření jsou nutná v případě, že fyzikální či laboratorní vyšetření svědčí pro anatomicky podmíněné změny uvnitř kloubu. Tyto změny jsou často odstranitelné chirurgickou intervencí. Pokud nejsou artroskopicky ošetřeny, mohou být příčinou rychlého zhoršování obtíží i akcelerované progrese degenerace kloubu.
Artroskopické operace provádí smluvní ortoped kliniky.

M-Gate klinika - Pardubice


logo_paticka

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.
Onemocnění kloubů, možnosti léčby | Praktický lékař Pardubice | Tel.: 734 582 909, centrum@medicalgate.cz.

Textové podklady a fotografie vlastní Medical Gate. Grafický layout a provedení poskytuje IT Partner.